Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose

Projekto tikslas – sukurti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, įdiegti ją Lietuvos nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose bei sudaryti sąlygas Lietuvos muziejų teikiamų elektroninių paslaugų plėtrai. Jos paskirtis – į bendrą informacijos sistemą sujungti Lietuvos muziejų domenų bazes, užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą, įdiegti priemones muziejų eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti, užtikrinti informacijos apie Lietuvos muziejų eksponatus paiešką.

Projekto pavadinimas Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose
Projekto vykdytojas Lietuvos dailės muziejus
Projekto tikslai ir uždaviniai Projekto tikslas – sukurti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, įdiegti ją Lietuvos nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose bei sudaryti sąlygas Lietuvos muziejų teikiamų elektroninių paslaugų plėtrai.Projekto uždaviniai:
1. Įsigyti ir sukurti priemones, užtikrinančias Lietuvos muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos saugojimą, archyvavimą ir sklaidą elektroniniu būdu.
2. Užtikrinti įsigyjamos įrangos saugumą ir tinkamas laikymo sąlygas.
Laukiami rezultatai Įgyvendinant projektą, 2010–2012 m. numatyta sukurti ir Lietuvos nacionaliniuose bei respublikiniuose muziejuose įdiegti informacinę sistemą LIMIS. Jos paskirtis – į bendrą informacijos sistemą sujungti Lietuvos muziejų domenų bazes, užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą, įdiegti priemones muziejų eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti, užtikrinti informacijos apie Lietuvos muziejų eksponatus paiešką.
Projekto tikslinės grupės Muziejų darbuotojai, mokslininkai, kiti Lietuvos ir užsienio šalių gyventojai, valstybės institucijos.
Projekto naudos gavėjai Kauno IX forto muziejus
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
Kernavės archeologijos ir istorijos muziejus
Lietuvos aviacijos muziejus
Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Lietuvos jūrų muziejus
Lietuvos liaudies buities muziejus
Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Trakų istorijos muziejus
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Žemaičių vyskupystės muziejus
Finansavimo šaltinis (-iai) ES fondai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
Įgyvendinimo laikotarpis 2010–2012 m.
Projekto vertė 6 999 999,64 Lt
ES paramos suma 5 949 999,69 Lt
Kontaktinis asmuo Projekto vadovė Danutė Mukienė, tel. (8 5) 261 9670, el. p. danute[at]limis.lt
Projekto svetainė www.limis.lt
Išsamiau apie projektą >