Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema www.limis.lt

Projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose” metu sukurta ir vartotojams jau pasiekiama sistemos viešoji prieiga www.limis.lt. Pagrindinė portalo paskirtis – muziejų eksponatų aprašų ir skaitmeninių vaizdų, vaizdo, garso įrašų ir kitų bylų sklaida. 2013 m. sausio mėnesį portale duomenis apie muziejuose saugomus senųjų fotografijų rinkinius pradėjo viešinti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Literatūrinis A. Puškino muziejus ir Žemaičių muziejus „Alka”. Portale pristatomos 1839–1939 m. sukurtos fotografijos (nuotraukos ir negatyvai, tarp kurių daug ir stiklo negatyvų). Išsamiau apie portalą >