Kvietimas teikti straipsnius mokslo žurnalui „Acta Museologica Lithuanica“

„Acta Museologica Lithuanica“ yra tarpdisciplininis recenzuojamas mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2013 metų. Tai pirmasis leidinys muzeologijos tematika Lietuvoje, skelbiantis originalius mokslinius straipsnius šiomis temomis: muziejų, kolekcionavimo ir muzealizavimo istorija; muziejinių rinkinių atranka, kaupimas, tyrimai, apskaita, saugojimas, restauravimas, konservavimas; teorinė ir metamuzeologija; muziejų ekspozicijų, parodų rengimas, nekilnojamo paveldo komunikacija, skaitmeninių technologijų taikymas muziejuose ir virtualūs muziejai; muziejinė edukacija ir komunikacija; muziejų vadyba; muziejų politika.

Mokslo leidinyje publikuojami muzeologijos šaltiniai, skelbiamos knygų, muziejinių ekspozicijų ir parodų mokslinės recenzijos.

Žurnalą elektroniniu (pdf arba 3Dpdf formatu) leidžia VU Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra; 3D pdf formato naudojimas suteikia galimybes kokybiškai kitokio mokslinio žurnalo leidybai – nuo šiol moksliniuose straipsniuose galima pateikti ne tik statiškas, plokščias iliustracijas, bet ir garso, vaizdo, virtualiosios realybės, 3D skenavimo ir kitą daugialypės terpės medžiagą.

„Acta Museologica Lithuanica“ kviečia teikti straipsnius trečiajam žurnalo tomui (numatoma išleidimo data – 2016 m. vasario mėn.). Pagrindinė šio tomo tema – etniškumas ir regioniškumas XXI amžiaus muziejuose.

Etniškumas šiuolaikiniame pasaulyje suvokiamas ir reiškiasi įvairiuose kontekstuose. Dalis jų – istorinis, etnografinis, tautinio paveldo ar neprofesionalaus meno – žinomi nuo seno. Kiti kontekstai kyla iš šiuolaikinės kultūros. Etniškumas dažnai naudojamas kaip tapatumo formavimo priemonė, iškyla kaip Europos regionus jungiantis ir (arba) skiriantis veiksnys, naudojamas informacinių karų ir medijų kontekstuose, tampa šiuolaikinio meno įkvėpimo šaltiniu ir kt. Tokia plati etniškumo raiška teikia naujas galimybes muziejų komunikacijos ir muziejų institucinei plėtrai, kartu su jomis kyla iššūkiai muziejų ir paveldo komunikacijai.

Straipsniai laukiami iki 2015 m. spalio 30 d. Prašome juos siųsti leidinio atsakingajam sekretoriui dr. Vykintui Vaitkevičiui elektroniniu paštu: vykintas.vaitkevičius@gmail.com

Platesnė informacija ir reikalavimai straipsniams yra skelbiami „Acta Museologica Lithuanica“ svetainėje internete: http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/information/authors