Kviečiame registruotis į muziejininkų mokymus 2019 metais

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras kviečia registruotis į muziejininkų, dirbančių ar besirengiančių dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse, mokymus.

Mokymuose „Muziejuose saugomų eksponatų fotografavimas“ bus supažindinama su dvimačių ir trimačių objektų fotografavimo specifika. Mokymai yra skirti muziejininkams, anksčiau nedalyvavusiems šiuose mokymuose. Jie vyks Lietuvos dailės muziejuje (Didžioji g. 4, Vilnius). Mokymų trukmė – 2 dienos.

Mokymuose „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“ bus supažindinama su tinkamoms ir kokybiškoms skaitmeninėms byloms parengti naudojamomis vaizdų apdorojimo programomis ir jų pagrindinėmis funkcijomis. Mokymai yra skirti muziejininkams, dirbsiantiems su vaizdų apdorojimo programomis (pvz., Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo) ir anksčiau nedalyvavusiems šiuose mokymuose. Jie vyks Lietuvos dailės muziejuje (Didžioji g. 4, Vilnius). Mokymų trukmė – 2 dienos.

Mokymuose „Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“ bus supažindinama su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema, elektroninės informacijos sauga, kaip aprašyti muziejuose saugomus objektus, įkelti skaitmenines bylas, viešinti informaciją apie muziejaus objektus, vykdyti kompiuterizuotą eksponatų apskaitą, formuoti aktus, eksponatų apskaitos knygas ir kt. Mokymai yra skirti muziejininkams, anksčiau nedalyvavusiems šiuose mokymuose. Jie vyks Lietuvos dailės muziejuje (Didžioji g. 4, Vilnius) ir Palangos gintaro muziejuje (Vytauto g. 17, Palanga). Mokymų trukmė – 2 dienos.

Registracija baigėsi sausio 22 d.

Mokymų programos:
Muziejuose saugomų eksponatų fotografavimas >
Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai >
Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS >

Oficialus kvietimas į mokymus >
Mokymų kalendorius >

Asmuo ryšiams
Dalia Sirgedaitė, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro Metodinio skyriaus vedėja
Tel.: (8 5) 262 18 83, (8 659) 57 846
E. paštas: dalia@limis.lt

Rėmėjai
Mokymai vyks pagal Lietuvos kultūros tarybos programos „Kvalifikacijos kėlimas“ projektą „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, mokymai“, kurį  iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija