Kviečiame registruotis į muziejininkų mokymus 2018 metais

Kviečiame registruotis į muziejininkų, dirbančių ar besirengiančių dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse, mokymus. Jie vyks 2018 m. sausio–gruodžio mėnesiais.
Mokymai vyks pagal Lietuvos kultūros tarybos programos „Kvalifikacijos kėlimas“ projektą „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, mokymai“.

Mokymuose „Muziejuose saugomų eksponatų fotografavimas“ bus supažindinama su dvimačių ir trimačių objektų fotografavimo specifika. Mokymai yra skirti muziejininkams, anksčiau nedalyvavusiems šiuose mokymuose. Jie vyks Lietuvos dailės muziejuje (Didžioji g. 4, Vilnius). Mokymų trukmė – 2 dienos.

Mokymuose „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“ bus supažindinama su tinkamoms ir kokybiškoms skaitmeninėms byloms parengti naudojamomis vaizdų apdorojimo programomis ir jų pagrindinėmis funkcijomis. Mokymai yra skirti muziejininkams, anksčiau nedalyvavusiems šiuose mokymuose. Jie vyks Lietuvos dailės muziejuje (Didžioji g. 4, Vilnius). Mokymų trukmė – 2 dienos.

Mokymuose „Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“ bus supažindinama, kaip vykdyti automatizuotą eksponatų apskaitą, formuoti aktus, pirminės apskaitos ir inventorines knygas, aprašyti muziejuose saugomus objektus, įkelti skaitmenines bylas, viešinti informaciją apie muziejaus objektus ir kt. Mokymai, kurie yra skirti muziejininkams, anksčiau nedalyvavusiems šiuose mokymuose, vyks Lietuvos dailės muziejuje (Didžioji g. 4, Vilnius) ir Palangos gintaro muziejuje (Vytauto g. 17, Palanga). Mokymų trukmė – 2 dienos.

Mokymuose „Rinkinių apskaita naudojant LIMIS“ bus supažindinama su kompiuterizuota rinkinių apskaita naudojantis LIMIS: pasirengimu kompiuterizuotai apskaitai, eksponatų apskaita, pirminės apskaitos ir inventorinių knygų pildymu, eksponatų vertinimu ir kitais muziejinės veiklos darbais. Mokymus ves, darbo patirtimi dalinsis Lietuvos jūrų muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Vytauto Didžiojo karo muziejaus vyr. fondų saugotojai ir kiti specialistai. Mokymai vyks Lietuvos dailės muziejuje (Didžioji g. 4, Vilnius), Lietuvos jūrų muziejuje (Smiltynės g. 3, Klaipėda), Šiaulių „Aušros“ muziejuje (Vilniaus g. 74, Šiauliai), Vytauto Didžiojo karo muziejuje (K. Donelaičio g. 64, Kaunas). Mokymų trukmė – 1 diena. Jie skirti vyr. fondų saugotojams arba darbuotojams, atsakingiems už kompiuterizuotą rinkinių apskaitą.

Registracija baigėsi sausio 9 d.

Pasibaigus registracijos laikui bus sudarytas mokymų „Muziejuose saugomų eksponatų fotografavimas“, „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“, „Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“ grafikas, kuris iki sausio 15 d. el. paštu bus išsiųstas visiems užsiregistravusiems asmenims. Mokymų „Rinkinių apskaita naudojant LIMIS“ grafikas bus sudarytas ir el. paštu išsiųstas visiems užsiregistravusiems asmenims vasario mėnesį. Mokymų programos ir kita su mokymais susijusi informacija skelbiama interneto svetainėse „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ (www.emuziejai.lt) ir „Kultūros paveldo skaitmeninimas“ (www.ekultura.lt).

Mokymų programos:
Muziejuose saugomų eksponatų fotografavimas >
Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai >
Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS >
Rinkinių apskaita naudojant LIMIS (bus paskelbta vasario mėn.)

Oficialus kvietimas į mokymus >

Mokymų tvarkaraštis >

Asmuo ryšiams, projekto vadovė
Dalia Sirgedaitė, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro Metodinio skyriaus vedėja
Tel.: (8 5) 262 18 83, (8 659) 57 846
E. paštas: dalia@limis.lt

Rėmėjai
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija