Kviečiame registruotis į muziejininkų mokymus 2017 metais

Kviečiame registruotis į muziejininkų, dirbančių ar besirengiančių dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse, mokymus. Jie vyks 2017 m. sausio – gruodžio mėnesiais. Mokymai orientuoti į muziejininkus, kuriems dar neteko susidurti su skaitmeninimo veikla.
Mokymai vyks pagal Lietuvos kultūros tarybos programos „Kvalifikacijos kėlimas“ projektą „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, mokymai“.

Mokymuose „Muziejuose saugomų eksponatų fotografavimas“ bus supažindinama su dvimačių ir trimačių objektų fotografavimo specifika. Mokymai vyks Lietuvos dailės muziejuje (Didžioji g. 4, Vilnius). Mokymų trukmė – 2 dienos. Programa >

Mokymuose „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“ bus supažindinama su tinkamoms ir kokybiškoms skaitmeninėms byloms parengti naudojamomis vaizdų apdorojimo programomis ir jų pagrindinėmis funkcijomis. Mokymai vyks Lietuvos dailės muziejuje (Didžioji g. 4, Vilnius). Mokymų trukmė – 2 dienos. Programa >

Mokymuose „Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“ bus supažindinama, kaip vykdyti automatizuotą eksponatų apskaitą, formuoti aktus, pirminės apskaitos ir inventorines knygas, aprašyti muziejuose saugomus objektus, įkelti skaitmenines bylas, viešinti informaciją apie muziejaus objektus ir kt. Mokymai vyks Lietuvos dailės muziejuje (Didžioji g. 4, Vilnius) ir Palangos gintaro muziejuje (Vytauto g. 17, Palanga). Mokymų trukmė – 2 dienos. Programa >

Registracija baigta sausio 18 d.
Pasibaigus registracijos laikui bus sudarytas 2017 m. mokymų grafikas, kuris iki sausio 24 d. e. paštu bus išsiųstas visiems užsiregistravusiems asmenims.

Nuotolinė mokymų svetainė
Išsamios mokymų programos, iliustruotos paaiškinimais ir vaizdo medžiaga, pristatomos nuotolinėje mokymų svetainėje www.limismokymai.lt. Jos ypač naudingos norint patobulinti ar prisiminti mokymuose įgytas žinias.

Asmuo ryšiams, projekto vadovė
Dalia Sirgedaitė, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro Metodinio skyriaus vedėja
Tel.: (8 5) 262 18 83, (8 659) 57 846
E. paštas: dalia@limis.lt

Oficialus kvietimas į mokymus >

Mokymų tvarkaraštis >

Rėmėjai
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija