Kur ieškoti informacijos apie muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus?

Tiems, kas internete tikslingai ieško informacijos apie muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus, tikriausiai atsakyti į šį klausimą jau kuris laikas nėra sudėtinga. Be abejo, tai Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) viešoji prieiga internete – www.limis.lt. Šiame portale nuo 2013 m. yra viešinamas muziejų sukurtas ir į LIMIS duomenų bazes pateiktas skaitmeninis turinys apie skaitmenintas muziejuose saugomas vertybes (eksponatus, muziejų archyvuose, bibliotekose, fototekose, audiotekose, videotekose saugomus kultūros paveldo objektus). Čia galima rasti sklaidai skirtus minėtų kultūros paveldo objektų aprašus ir su jais susietus šiuos objektus identifikuojančius skaitmeninius vaizdus.

Kodėl verta susidomėti šia informacija? Pirmiausia, be abejo, dėl to, kad šiandien tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse nėra galimybės muziejų ekspozicinėse salėse pamatyti visų lobių, kuriuos yra sukaupę ir saugo muziejai. Praktika rodo vienu metu muziejuose eksponuojama vidutiniškai tik 5–10 proc. visų muziejuose saugomų eksponatų, o archyvų, bibliotekų, fototekų ir kitos vertybės į ekspozicijas iš viso dažniausiai nepatenka. Taigi informaciją apie tuos muziejų lobius, kuriuos fiziškai dėl patalpų trūkumo ir kitų aplinkybių Jums yra neprieinama muziejų parodose ir ekspozicijoje, Jūs galite rasti muziejų kaupiamų elektroninių duomenų bazių viešose prieigose. Lietuvoje tokia prieiga yra viena – LIMIS portalas www.limis.lt.

Šiandien LIMIS sistemoje jau yra viešinama informacija daugiau negu apie 112 tūkstančių saugomų vertybių iš daugiau negu 60-ies Lietuvos muziejų.

Portale jau galima rasti daugiau negu 20 tūkstančių pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį (1839–1939 m.) sukurtų nuotraukų, kurios padeda geriau pažinti mūsų šalies istoriją, to laikotarpio iškilius mokslo, kultūros ir valstybės veikėjus. Portale plačiai pristatomas buvusio Kretingos grafų Tiškevičių rūmų palikimas, Žemaičių muziejaus „Alka“ išsaugoti stiklo negatyvai. Viešinami ir turtingi Lietuvos senosios Lietuvos ir Vakarų Europos profesionaliosios dailės rinkiniai. Vertingos liaudies meno, numizmatikos, archeologinių radinių kolekcijos.

Plačiai savo eksponatų rinkinius LIMIS portale atveria Šiaulių „Aušros“ muziejus, kuris interneto naudotojams jau pateikia informaciją apie daugiau negu 35 tūkstančius kultūros paveldo objektų. Daug informacijos čia publikuojama ir apie Lietuvos dailės, Lietuvos nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės, Lietuvos jūrų, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Kauno Tado Ivanausko zoologijos, jau minėtas Kretingos, Žemaičių muziejaus „Alka“, Rokiškio krašto, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuose saugomas vertybes.

Portalo lankytojų tyrimai rodo, kad jų itin padaugėja pavasario mėnesiais, baigiantis mokslo metams aukštosiose ir bendrojo lavinimo įstaigose. Vis dažniau nuorodos į LIMIS portalą pateikiamos ir studentų baigiamuosiuose bei moksleivių darbuose. Tai rodo, kad nemažai studentų ir moksleivių jau žino, kur ieškoti jiems aktualios informacijos apie muziejuose saugomas vertybes.

Pedagogai, rengdamiesi istorijos, dailės, zoologijos, geografijos, lietuvių ir daugeliui kitų pamokų taip pat jau dažnai neišsiverčia be informacijos, skelbiamos LIMIS portale.

Taigi, tiems, kas dar šio portalo nesurado, verta interneto paieškos laukelyje suvesti jo adresą www.limis.lt ir ateityje nuolat draugauti su LIMIS.

LIMIS_pirmas

Papildomai duomenys apie reprezentatyviausius, didžiausią išliekamąją vertę turinčius eksponatus ir kitas muziejuose sukauptas vertybes jau per LIMIS yra pateikiama ir nacionaliniam kultūros paveldo portalui „ePaveldas“ www.epaveldas.lt bei svarbiausiam Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“ www.europeana.eu.

Internete veikia ir trys Lietuvos muziejų virtualių parodų svetainės: „Eksponatai, kuriuos verta pamatyti“ http://parodos.emuziejai.lt/ , „Lietuvos muziejų lobiai“ http://www.muziejai.lt/lobiai/index.html , „Virtualių parodų sistema“ http://www.muziejai.lt/emuziejai/index.asp .

Išsamiai penkiomis užsienio kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) Lietuvos muziejai pristatomi portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt. Šio portalo skyriuje „Virtuali galerija“ http://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija/Virtualios_galerijos.lt.asp taip pat yra paskelbta daug muziejų sukurtų virtualių parodų, daugelio muziejų ekspozicijų, istorinę vertę turinčių pastatų, kuriuose muziejai yra įsikūrę, panoraminės nuotraukos. Čia galima rasti ir muziejų virtualių turų, vaizdo reportažų, nuorodas į virtualias parodas, kurias muziejai yra sukūrę savo interneto svetainėse.

Danutė Mukienė, Lietuvos dailės muziejaus filialo LM ISC LIMIS vedėja