Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklų galimi finansavimo šaltiniai (2015–2020 m.)

Finansuojančios organizacijos ir programos; programų prioritetai, tikslai ir finansuojamos veiklos; paraiškų teikimo terminai.

Išsamiau >