Kultūros istorijos darbo grupė

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystėsvaldovų rūmai

Ėrika Striškienė, vyr. fondų saugotoja

 

Lietuvos dailės muziejus

Vilija Macienė, Palangos gintaro muziejaus vedėja

Sigita Bagužaitė-Talačkienė, Palangos gintaro muziejus

Mindaugas Šapoka, Tarptautinių ryšių skyriaus vyresn. muziejininkas

Linas Bubnelis, taikomosios dailės rinkinio saugotojas-tyrinėtojas

Indrė Buzelienė, Bibliotekos vedėja

Auksė Sekmokienė, vyresn. bibliotekininkė

 

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Kęstutis Linkus, direktoriaus pavaduotojas investicijoms

Ignas Narbutas, numizmatikos skyriaus vadovas

Tadas Rutkauskas, taikomosios dailės rinkinio saugotojas

 

Kauno IX forto muziejus

J. Adomaitienė, muziejininkė

 

Lietuvos jūrų muziejus

Romualdas Adomavičius, Laivybos istorijos skyriaus muziejininkas-istorikas

Dainius Elertas, Laivybos istorijos skyriaus muziejininkas-istorikas

 

Lietuvos liaudies buities muziejus

Alvyda Jociuvienė, vyr. fondų saugotoja

 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Elžbieta Chadaravičienė, vyr. fondų saugotoja

 

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Reda Rėklytė, vyr. fondų saugotoja

Jūratė Zalubaitė, vyr. fondų saugotoja

 

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Irena Nekrašienė, Istorijos skyriaus vedėja

 

Trakų istorijos muziejus

Irena Senulienė, vyr. fondų saugotoja

Oleg Ševeliov, Medininkų pilies skyriaus vedėjas

Alvyda Zmejevskienė, Istorijos skyriaus vedėja

Ugnius Budvydas, Archeologijos skyriaus vedėjas

 

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

Jadvyga Purvaneckienė, vyr. muziejinių rinkinių saugotoja

 

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

Aistė Niunkaitė-Račiūnienė, vyr. fondų saugotoja

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Janina Karosevičiūtė, vyr. fondų saugotoja

Gerarda Dručkuvienė, vyr. muziejininkė

 

Žemaičių vyskupystės muziejus

Vilma Juškaitė, muziejininkė-kasininkė

 

Jono Basanavičiaus sodyba-muziejus

Sigitas Plečkaitis, vyr. fondų saugotojas

 

Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialinis muziejus

Tomas Kukauskas, vyr. fondų saugotojas

 

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Rasa Bražėnaitė

 

Alytaus kraštotyros muziejus

Anelė Kalašnikovienė, vyr. rinkinių saugotoja

Vilmantas Dunderis, muziejininkas

 

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Tatjana Niedvarienė, muziejininkė

Vijolė Nikšienė

Snieguolė Kubiliūtė, muziejininkė

 

Kaišiadorių muziejus

Diana Tomkuvienė, vyr. fondų saugotoja

 

Kėdainių krašto muziejus

Rita Vertelienė, vyr. fondų saugotoja

 

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Danutė Sakavičienė, vyr. fondų saugotoja

 

Mažeikių muziejus

Tatjana Balčiūnienė, muziejinių procesų automatizavimų inžinierė

 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Rasa Songailaitė, Archeologijos-restauravimo skyriaus vedėja