2013 m. gegužės 6–7 d. Florencijoje – tarptautinė konferencija „Skaitmeninės priežiūros mokymo programos kūrimas“

2012 m. gegužės 6–7 d. Florencijoje (Italija) – tarptautinė konferencija „Skaitmeninės priežiūros mokymų programos kūrimas“ (ang. Framing the Digital curation curriculum). Ją organizuoja Skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo Europoje projekto DigCurV (ang. Digital Curator Vocational Education Europe) vykdytojai. Vykdant šį projektą siekiama ištirti bei patobulinti skaitmeninių objektų priežiūros mokymosi programas bei atskirus mokymus. Tokie mokymai bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitų kultūros institucijų specialistams, dirbantiems skaitmeninių kolekcijų priežiūros srityje, turėtų suteikti daugiau galimybių tobulintis ir kelti kvalifikaciją. Išsamiau  apie projektą DigCurV skaitykite internetiniame puslapyje www.digcur-education.org .

Pažangiomis žiniomis grindžiamos visuomenės kūrime skaitmeninės informacijos išsaugojimas tampa vis aktualesne veikla. Bibliotekos, archyvai, muziejai ir kitos kultūros organizacijos susiduria su nauju iššūkiu ir uždaviniu – objektų skaitmeninimu. Kvalifikuotų specialistų poreikis skaitmeninėms kolekcijoms tvarkyti akivaizdus ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Šiuo metu vis dar mažai institucijų siūlo profesinio mokymo ir švietimo programas, skirtas šios srities specialistams.

DigCurV rengiamos konferencijos tikslas paskatinti specialistų diskusijas ir bendrus sprendimus, būtinus, siekiant parengti skaitmeninės priežiūros, kultūros paveldo sektoriaus specialistų mokymo kursus bei nustatyti pagrindinius programų kriterijus ir reikalavimus. Joje bus pristatyti ir analizuojami švietimo, mokymo ir profesinio tobulėjimo klausimai, skaitmeninės priežiūros ir skaitmeninio turinio išsaugojimo sėkmingų iniciatyvų ir projektų rezultatai.

Konferencijos organizatoriai renginyje tikisi sulaukti specialistų, dirbančių skaitmeninimo politikos formavimo srityje, švietimo, kultūros paveldo,  profesinio mokymo įstaigų specialistų, skaitmeninių bibliotekų kūrėjų ir skaitmeninimo priežiūros specialistų.

Aktyviai bendradarbiauti kviečiami ir pavieniai asmenys, įstaigos ir institucijos, turinčios idėjų, kaip plėtoti skaitmeninės priežiūros mokymo iniciatyvas, kurti  švietimo programas, taikančios įvairias metodikas bei galinčios pateikti sėkmingų bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitų kultūros paveldo specialistų mokymo pavyzdžių.

Siūlomos konferencijos pranešimų temos:

  • mokymasis visą gyvenimą skaitmeninės priežiūros srityje,
  • vyraujančios skaitmeninės priežiūros mokymų tendencijos ir iniciatyvos,
  • esamos galimybės specialistams,
  • mokymai instruktoriams,
  • požiūriai ir metodika,
  • sėkmingos praktikos,
  • mokymo iniciatyvų tvarumas,
  • multimodaliniai mokymosi metodai,
  • galimybės ir iššūkiai kuriant mokymo programą,
  • skaitmeninės priežiūros tyrimai / išsaugojimo mokymo pagrindai (pvz., DigCurV programos)

Konferencijos organizatoriai kviečia suinteresuotus asmenis aktyviai dalyvauti konferencijos parengimo  darbe ir iki 2013 m. sausio 31 d. pateikti  savo siūlomus pranešimus ar diskusijoms skirtą medžiagą. Pranešimai neturėtų viršyti 6 puslapių. Taip pat laukiami ir trumpi pranešimai bei plakatai, informuojantys apie anksčiau vykdytus skaitmeninės priežiūros projektus ir pasiektus rezultatus. Medžiaga turėtų būti pateikiama elektroniniu būdu, naudojant  EasyChair sistemą (adresas internete –  https://www.easychair.org/conferences/?conf=digcurv2013).

Informaciją apie pranešimams ir plakatams keliamus reikalavimus rasite internetiniu adresu www.digcur-education.org/eng/International-Conference/Call-for-Contributions .

Konferencijos organizatoriai asmenis, norinčius dalyvauti konferencijoje ir pateikusius pranešimus, plakatus, iki 2013 m. vasario 15 d. informuos, ar jų pranešimas įtrauktas į konferencijos programą. Galutinę pranešimo versiją pranešėjai organizatoriams turi pateikti iki kovo 15 dienos. Numatyta, kad birželio mėnesio pabaigoje teigiamai įvertinti pranešimai bus paskelbti specialiame šiai konferencijai skirtame leidinyje.

Daugiau informacijos apie konferenciją skelbiama internete, adresu www.digcur-education.org/eng/International-Conference.

Informaciją parengė Viktorija Jonkutė