Gamtos, mokslo ir technikos darbo grupė

Lietuvos dailės muziejus

Dana Menkutė, Laikrodžių muziejus

Vilija Macienė, Palangos gintaro muziejaus vedėja

 

Kauno apskrities pedagoginis muziejus

Eglė Kučinskaitė, rinkinių saugotoja

 

Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Linas Šmigelskas, vyr. rinkinių saugotojas

 

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Jurga Sokienė, l. e. p. Fotografijos skyriaus vedėja

 

Lietuvos aviacijos muziejus

Saulius Štulas

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Janina Karosevičiūtė, vyr. rinkinių saugotoja

 

Lietuvos jūrų muziejus

Romualdas Adomavičius, Laivybos istorijos skyriaus vedėjas

Remigijus Dailidė, Jūrų faunos skyriaus vedėjas

 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Živilė Pilipavičienė, Kino skyriaus vedėja

 

Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus

Albertas Gurskas, vyr. rinkinių saugotojas

 

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

Vytautas Staškus, vyr. fondų saugotojas

 

VU Komunikacijos fakultetas

Dr. Rimvydas Laužikas, strateginės veiklos prodekanas

 

Lietuvos banko muziejus

Asta Ravaitytė-Kučinskienė

 

VU Geologijos muziejus

Eugenija Rudnickaitė, vedėja

 

VU Zoologijos muziejus

Dr. Grita Skujienė, vyr. specialistė muziejaus reikalams

 

Lietuvos geologijos muziejus

Vytautas Puronas, vyr. rinkinių saugotojas

 

Kauno technologijos universiteto muziejus

Audronė Veilentienė, vedėja

 

Geležinkelių muziejus

Vitalija Lapėnienė, vedėja

 

Pasieniečių muziejus

Loreta Dumbauskienė, vedėja

 

Pasvalio krašto muziejus

Gita Rachmančiukienė, muziejininkė