Europos medijų mokymų centras

Europos medijų mokymų centras (Europa Media Trainings, http://www.eutrainingsite.com/) surengė projektų vadovams, dirbantiems su 2014–2020 m. ES programomis, 3 seminarus, kuriuose buvo aptariamos galimybės projektams gauti finansavimą iš ES lėšų. Taip pat buvo pristatomi būdai, padėsiantys sėkmingai parengti paraiškas dėl lėšų projektų įgyvendinimui skyrimo.

Seminaras „ES moksliniai tyrimai ir inovacijos: finansų ir administravimo valdymas“. 2014 m. rugsėjo 25–26 d. Viena (Austrija).

Seminaras „ES moksliniai tyrimai ir inovacijos: projektų valdymas ir finansinė atskaitomybė“. 2014 m. spalio 9–10 d. Briuselis (Belgija).

Seminaras „ES moksliniai tyrimai ir inovacijos: pasiūlymų plėtra 2014–2020“. 2014 m. spalio 27–28 d. Briuselis (Belgija).

Daugiau informacijos Europa Media Trainings interneto svetainėje:

EU Research & Innovation – Master of Finance and Administration

EU Research & Innovation – Project Management and Financial Reporting 

EU Research & Innovation – Proposal Development 2014-2020