„Europeanoje“ – daugiau nei 10 350 senųjų Lietuvos muziejų fotografijų

2013 m. pabaigoje didžiausio Europos kultūros paveldo portalo „Europeana“ turinį papildė daugiau nei 200 000 senųjų fotografijų, kurias suskaitmenino ir aprašė senųjų fotografijų skaitmeninimo ir sklaidos projekto „EuropeanaPhotography“ dalyviai. Nuo vasario 18 d. šios fotografijos matomos „Europeanos“ portalo lankytojams. „EuropeanaPhotography“ projekte dalyvauja 19 partnerių iš 11 Europos šalių.

Lietuvos dailės muziejus – vienas jų. Jis organizuoja ir koordinuoja 35 Lietuvos muziejų, dalyvaujančių projekte, veiklas. Lietuvos muziejai iki 2013 m. pabaigos suskaitmenino ir projektui pateikė daugiau nei 10 350 senųjų fotografijų. Iki 2014 m. vidurio šie muziejai suskaitmenins ir LIMIS sistema automatizuotai aprašys 20 000 Lietuvos muziejuose saugomų senųjų fortografijų, kurios metų pabaigoje bus perkeltos į „Europeaną“. Iš viso „EuropeanaPhotography“ projekto partneriai „Europeanai“ pateiks daugiau nei 500 000 senųjų fotografijų.

Portalo „Europeana“ puslapis su matomu Panevėžio kraštotyros muziejaus eksponatu

Portalo „Europeana“ puslapis su matomu Panevėžio kraštotyros muziejaus eksponatu