Antrasis Europeanos asociacijos darbo grupės “Connecting Networks for collaborating and information sharing“ susitikimas

2015 m. spalio 8 d. Serbijos nacionalinėje bibliotekoje Belgrade vyko Europeanos asociacijos darbo grupės „Connecting Networks for collaborating and information sharing“ („Atminties institucijų tinklų sujungimas bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija“) antrasis susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos muziejų informavimo, skaitmeninimo ir LIMIS centro (LM ISC LIMIS) LIMIS duomenų saugos įgaliotinis Donatas Snarskis.

Pirmieji Europeana TF „Connecting Networks“ rekomendacijų formulavimo rezultatai. Ylva Klaassen nuotr.

Pirmieji Europeana TF „Connecting Networks“ rekomendacijų formulavimo rezultatai. Ylva Klaassen nuotr.

LM ISC LIMIS dalyvauja šios darbo grupės veikloje kaip nacionalinis skaitmeninimo kompetencijos centras ir Lietuvos muziejų skaitmeninio turinio agregatorius. Be LM ISC LIMIS darbo grupę sudaro specialistai iš Flamandų kultūros ministerijos, „PACKED“ Skaitmeninio paveldo ekspertizės centro (Belgija), Serbijos nacionalinės bibliotekos, Danijos karališkosios bibliotekos, weLand asociacijos (Italija), DIGISAM sekretoriato (nacionalinis skaitmeninimo veiklų koordinavimo centras, Švedija), Estijos kultūros ministerijos ir Europeanos fondo.

Europeanos asociacijos darbo grupė „Connecting Networks for collaborating and information sharing“ siekia:

  • identifikuoti vietinius kultūros institucijų tinklus;
  • atlikti analizę ir įvardinti įvairių lokalaus bendradarbiavimo formų tarp atminties institucijų pranašumus;
  • pateikti rekomendacijas, kaip toliau vystyti lokalius tinklus;
  • pasiūlyti komunikavimo tarp Europos Komisijos bei Europeanos ir šių vietinių atminties institucijų tinklų modelį, įgalinant pastaruosius aktyviau veikti formuojant Europos kultūros politikos sprendimus.
LIMIS duomenų saugos įgaliotinis pristato LM ISC LIMIS atvejo SSGG analizę. Ylva Klaassen nuotr.

LIMIS duomenų saugos įgaliotinis pristato LM ISC LIMIS atvejo SSGG analizę. Ylva Klaassen nuotr.

Ankstesnių darbo grupės veiklų metų buvo įvardinti ir apibūdinti kiekvienos iš įsitraukusių valstybių atminties institucijų tinklai. Antrajame susitikime buvo pristatomos individualios kiekvieno iš atvejų SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizės, kurias atliko patys darbo grupės nariai. Minėtos analizės leido išskirti bendro pobūdžio rekomendacijas Europos atminties institucijų tinklams. Šių rekomendacijų pagrindu pradėtas ruošti dokumentas, kuris iki metų pabaigos bus pateiktas Europeanos asociacijai ir Europos Komisijai.

LIMIS duomenų saugos įgaliotinis

Donatas Snarskis