Europeana Photography projektas startavo. Projekto partnerių susitikimas Florencijoje

2012 m. vasario mėnesio pradžioje Florencijoje įvyko pirmasis senų nuotraukų skaitmeninimo projekto „Europeana Photography“ partnerių susitikimas, kurį organizavo projekto koordinatorius Alinari 24 ORE. Tai seniausias pasaulyje fotografijų archyvas, įkurtas 1852 m. ir turintis per 5,5 mln. objektų (stiklo negatyvų, skaidrių, juostų, fotografijų) kolekciją. Dviejų dienų susitikime dalyvavo 19 projekto partnerių iš 11 šalių, tarp jų keletas privačių įmonių (Parisienne de Photographie (Prancūzija), Topfoto (D. Britanija), Imagno (Austrija), universitetai (Katalikiškasis Leveno universitetas (Belgija), Atėnų nacionalinis technikos universitetas (Graikija), viešosios institucijos (Cheronos savivaldybė (Ispanija), Centrinis vieningo Italijos bibliotekų katalogo ir bibliografinės informacijos institutas ICCU (Italija), muziejai (Lietuvos dailės muziejus, Waler Rzewuski fotografijos istorijos muziejus, Darbininkų muziejus (Danija), Krokuvos Karališkasis meno ir istorijos muziejus (Belgija) ir kitos organizacijos.„Europeana Photography“ projektas skirtas skaitmeninti senąsias fotografijas, sukurtas 1839–1939 m. laikotarpiu ir informaciją apie jas (metaduomenis ir su jais susietus skaitmeninius sklaidai skirtus vaizdus) pateikti į bendrą Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“. Lietuvos dailės muziejus yra šio projekto oficialus partneris ir kartu projekto koordinatorius Lietuvoje. Jis organizuoja senųjų fotografijų skaitmeninimą Lietuvos muziejuose. Jie per 3 projekto įgyvendinimo metus (2012–2015) „Europeanai“ planuoja pateikti duomenis apie 20 000 Lietuvos muziejuose saugomų senųjų nuotraukų ir negatyvų.

Susitikimo dalyvius sveikina Alinari 24 ORE vadovas Claudio de Polo. Andrea de Polo nuotr. Projekto partneriai ir Europos Komisijos atstovas Krister Olson. Sam Minelli nuotr.
Susitikimo dalyvius sveikina Alinari 24 ORE vadovas.
Claudio de Polo. Andrea de Polo nuotr.
Projekto partneriai ir Europos Komisijos atstovas.
Krister Olson. Sam Minelli nuotr.

Pirmąją dieną susitikimas Florencijoje prasidėjo projekto partnerių prisistatymu bei Europos Komisijos atstovo pranešimu. Projektą prižiūrėti įgaliotas Komisijos pareigūnas Krister Olson patikino, kad oficiali projekto sutartis su Europos Komisija bus pasirašyta artimiausiomis dienomis, o projekto veiklos vyksta nuo vasario 1 dienos. Jis pasidžiaugė, kad projektas atrankoje buvo įvertintas labai gerai ir Komisija po trijų metų tikisi puikių rezultatų. Po įvadinių kalbų prisistatė projekto darbo grupių vadovai.Projekto administravimo darbo paketą koodinuojantys Andrea de Polo (Alinari, Italija) ir Antonella Fresa (Promoter, Italija) apžvelgė projekto tikslus ir pagrindinius uždavinius,  supažindino su veiklų ir ataskaitų grafikais. Taip pat buvo pristatyta specialiai projektui sukurta dokumentų talpykla internete, kuria galės naudotis partneriai.

Alinari archyvas, kuriame saugomos vertingos istorinės fotografijos. Andrea de Polo nuotr. Kalba projekto koordinatorius Andrea de Polo. Sam Minelli nuotr.
Alinari archyvas, kuriame saugomos vertingos.
istorinės fotografijos. Andrea de Polo nuotr.
Kalba projekto koordinatorius Andrea de Polo.
Sam Minelli nuotr.

Susitikime dalyvavusi Roxanne Wyns (Belgijos karališkasis muziejus) akcentavo daugiakalbių kultūros saugyklų svarbą ir būsimą fotografijos žodyną, kuris bus sukurtas projekto metu ir išverstas į visų partnerių kalbas. Nikolaos Simou (Atėnų nacionalinis technikos universitetas) pademonstravo duomenų telkimo ir susiejimo įrankį MINT bei atsakė į klausimus, kurie susiję su projekto įgyvendinimo technine dalimi. Kalbėta ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos bei projekto tęstinumo temomis.Artimiausiais projekto veiklos mėnesiais planuojama surengti projekto partnerių atstovų susirinkimą Leveno universitete (Belgija), kur bus tariamasi skaitmeninti planuojamų objektų atrankos klausimais. Kitas susitikimas turėtų įvykti Cheronoje (Ispanija), kur bus analizuojami    techniniai projekto įgyvendinimo klausimai, objektų skaitmeninimas.

Alinari specialistai demonstruoja skenavimo įrenginius. Sam Minelli nuotr. Skenavimo įrenginys. Sam Minelli nuotr.
Alinari specialistai demonstruoja skenavimo įrenginius.
Sam Minelli nuotr.
Skenavimo įrenginys.
Sam Minelli nuotr.

Florencijoje susirinkę projekto partneriai taip pat turėjo puikią progą susipažinti su koordinatoriaus Alinari 24 ORE archyvo saugyklomis bei fototeka, kuriose saugoma vertinga stiklo negatyvų ir pozityvų kolekcija. Kompanijos įkurtas Alinari nacionalinis fotografijos muziejus  visus sužavėjo moderniai įrengta ekspozicija ir netikėtais įvairių fotografijos priemonių ir nuotraukų pateikimo būdais. Muziejus pritaikytas ir regos negalią turintiems lankytojams, nes greta vizualumu pasižyminčių fotografijų įrengti taktiliniai fotografinių vaizdų atitikmenys, kurie sudaro galimybę ir nematant pajausti fotografijose užfiksuotų objektų formas ir  faktūras.„Europeana Photography“ projektas jau prasidėjo.  Apie 30 Lietuvos muziejų pareiškė norą dalyvauti jame. Dalis jų jau skaitmenina į projektą numatytas įtraukti vertingas senąsias nuotraukas, pradeda rengti jų aprašus.

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras informacija
Parengė Giedrė Asin Marco

_____________________

Kita susijusi informacija:

Apie projektą „Europeana Photography“ >