„Europeana” paskelbė 2010 m. veiklos rezultatus

Šių metų balandžio mėnesį parengta „Europeanos” 2010 metų ataskaita jau paskelbta internete. Ataskaitoje apžvelgiami svarbiausi praėjusių metų pasiekimai ir ateities planai. 2010 m. pabaigoje „Europeanos“ portale buvo galima rasti 15 mln. kultūros ir mokslo sričių skaitmeninių objektų. Aktyviai bendradarbiaujant muziejų, bibliotekų, archyvų ir audiovizualinių kolekcijų tinklams, „Europeanos“ užsibrėžtas tikslas sukaupti 10 mln. skaitmeninių išteklių buvo viršytas 1,5 karto. Duomenis „Europeanai“ pateikė 1500 įvairių organizacijų su 80 turinio telkėjų pagalba. ATHENA projektas, prie kurio prisijungė ir Lietuvos muziejai, „Europeanos“ ataskaitoje minimas kaip vienas didžiausių turinio telkėjų. Daugiausia turinio „Europeanai“ kol kas yra pateikusios Prancūzija ir Vokietija (po 17 % visų „Europeanos“ objektų).

2010 m. spalį buvo įkurta Turinio tiekėjų ir telkėjų taryba (Council of Content Providers and Aggregators CCPA), kuri atstovauja turinio tiekėjams sprendžiant strateginius ir praktinius klausimus su „Europeanos“ fondu ir „Europeanos“ biuru. 2011 m. prie Tarybos prisijungė ir Lietuvos dailės muziejus.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad šiais metais rengiamas „Europeanos“ duomenų modelis EDM bus suderintas su visais standartais ir leis kultūros paveldo įstaigų sukuriamus duomenis ateityje vystyti kaip susietus duomenis (Linked Open Data). „Europeana“ siekia, kad jos portale sutelktus ir praturtintus duomenis turinio teikėjai bei partneriai vėl panaudotų per taikomųjų programų sąsajas API ir paieškos sąsajas (widgets) savo edukacinėse ir kultūrinėse interneto svetainėse. 2010 m. buvo įgyvendinti 6 pilotiniai API pritaikymo partnerių interneto svetainėse projektai. Tai svarbus žingsnis į priekį siekiant, kad Europos kultūros paveldas būtų reikalingas ir prieinamas jos vartotojų ištekliuose – mokyklų, bendruomenių interneto svetainėse, interneto dienoraščiuose.

2010 m. „Europeana“ pristatė pirmąsias virtualias parodas: „Art Nouveau“ bei „Skaitanti Europa“. Svarbus žingsnis – nauja „Europeanos“ portalo versija 2.0, kuri bus įdiegta šių metų rugpjūčio mėnesį ir taps naujo 30 mėnesių trukmės „Europeanos“ vystymo projekto pradžia. Pasak Europos Komisijos viceprezidentės Neelie Kroes, „Europeana“ tapo labiausiai matoma Europos Sąjungos skaitmeninio paveldo išraiška“.

 

Daugiau apie „Europeaną“ Giedrės Stankevičiūtės tekste „Europeana – skaitmeninė visos Europos biblioteka“  >

 

Pagal „Europeanos“ 2010 m. metinę ataskaitą parengė G. Stankevičiūtė