„Europeana“: atvirų duomenų link

2011 m. rugsėjo mėnesį „Europeanos“ fondas paskelbė naują „Europeanos“ duomenų mainų sutartį. Šis fondas, valdantis Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“, siekia, kad Europos kultūros paveldo institucijos prisidėtų prie socialinės ir ekonominės plėtros atskleisdamos viešo naudojimo informaciją. Portalui duomenis teikia duomenų teikėjai ir telkėjai iš visų Europos Sąjungos šalių. Vis dėlto kultūros paveldo duomenų viešinimas yra sudėtingas dėl autorių teisių apsaugos kliūčių, „kūrinių našlaičių“ ir konservatyvaus kultūros institucijų požiūrio į atvirus duomenis (angl. Open Data). Atvirų duomenų iniciatyvos rėmėjai pasiekė, kad naujoje „Europeanos“ duomenų mainų sutartyje nebūtų ribojamos visuomenės teisės naudoti portale www.europeana.eu paskelbtą kultūros paveldo turinį bet kokiais tikslais. Ši sutartis turėtų visiškai įsigalioti nuo 2012 m. liepos 1 dienos. Nors ne visos kultūros institucijos žiūri palankiai į sutarties sąlygas, tačiau pirmieji žingsniai šia linkme jau žengti: jai pritarė du reikšmingi duomenų teikėjų tinklai – Europos nacionalinių bibliotekų direktorių konferencija (angl. Foundation Conference of European National Librarians, CENL) ir Europos transliuotojų tinklas „EUscreen“. Šie tinklai pasirašo „Europeanos“ duomenų mainų sutartį ir sutinka turinio viešajam naudojimui taikyti „Creative Commons Universal Public Domain Dedication“ arba tiesiog CCO licenciją. Tai atitinka Europos Komisijos darbo grupės „Comité des Sages“ „Naujojo atgimimo pranešime“ (angl. New Renaissance Report) pateiktas rekomendacijas bei „Europeanos“ 2011–2015 m. strateginio plano nuostatas.

Europos nacionalinių bibliotekų direktorių konferencijos išplatintame pranešime spaudai teigiama, kad CENL, atstovaujanti Europos nacionalines bibliotekas, nutarė pritarti duomenų atvirosioms licencijoms. Tai reikštų, kad milijonų Europos knygų ir rašytinių tekstų aprašomieji duomenys – pavadinimas, autorius, data, leidimo duomenys, leidimo vieta ir kiti – taps prieinamais kiekvienam ir galės būti pakartotinai panaudojami bet kokiu tikslu. Taigi laisvoji enciklopedija „Vikipedija“ galės naudoti bibliotekų metaduomenis ir savo straipsniuose nurodyti juos kaip šaltinius. Taikomosios programinės įrangos (APPS) kūrėjai galės pasinaudoti duomenimis naujuose turizmui ir mokymuisi skirtuose nešiojamuose įrenginiuose. O svarbiausia, kad informacinių mokslų specialistams bus prieinami patikimi duomenys, kuriuos jie galės naudoti susietiems atviriems duomenims (angl. Linked Open Data) kurti. Bus sukurti informacijos elementų ryšiai, kurie iki šiol nebuvo galimi. Dėl naujų sąsajų tarp didžiausių Europos bibliotekų duomenų bus kuriamas vadinamasis „žinių generavimo mechanizmas“ (angl. knowledge-generating engine).

Žengdamos šį žingsnį atvirų duomenų link, Europos bibliotekos ne tik įrodo savo pažangumą paveldo ir informacijos srityse, bet ir gauna dvigubą naudą. Visų pirma, jų duomenys pasklis po visą virtualią erdvę, todėl vartotojai sugrįš į šaltinį – bibliotekos puslapį ar pačią biblioteką. Antra, jų duomenys bus papildyti, nes bus susieti su kitais duomenų šaltiniais. Savo ruožtu bibliotekos galės pakartotinai panaudoti šiuos papildytus duomenis vartotojams teikiamose paslaugose.

„EUscreen“ projektas neseniai ėmėsi iniciatyvos sukurti vieningą prieigą prie didelės Europos televizijos istorijos skaitmeninės kolekcijos. Kad sukaupti duomenys būtų kuo patogiau surandami, plačiau prieinami ir greičiau susiejami, projektas laikosi susietų atvirų duomenų principų (angl. Linked Open Data principles). „EUscreen“ taip pat įgyvendina bandomąjį susietų atvirų duomenų projektą bei paskelbė pranešimą apie šių duomenų modelio taikymą viešinant Europos televizijos paveldą .

Svarbi naujiena interneto vartotojams yra ir tai, kad „Europeana“ atnaujino portalą www.europeana.eu, kuris tapo dar patogesniu ir patrauklesniu. Nuo šiol jis yra pritaikytas nešiojamiems įrenginiams „iPad“ ir „Android“. Dabar jūs galite „Europeanoje“ peržiūrėti specialius „Europeanos“ vaizdo įrašus: http://remix.europeana.eu/.

Kviečiame užsukti į atsinaujinusią „Europeaną“!

 

Informaciją pagal Europos nacionalinių bibliotekų direktorių konferencijos (CENL)
ir „EUscreen“ 2011 m. rugsėjo mėn. pranešimus spaudai parengė
Giedrė Asin Marco