Daugėja Lietuvos muziejų objektų Europos ir Lietuvos kultūros paveldo portaluose

2016 m. svarbiausiam Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“ (www.europeana.eu) iš viso Lietuvos muziejai pateikė duomenis (sklaidai skirtus metaduomenis, susietus su kultūros paveldo objektus identifikuojančiomis skaitmeninėmis bylomis) apie 6 997 muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus. Į pagrindinį nacionalinį  kultūros paveldo portalą „ePaveldas“ (www.epaveldas.lt) tokių duomenų buvo pateikta apie 9 986 kultūros paveldo objektus. Šie duomenys į minėtų portalų duomenų bazes buvo teikiami iš Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS), kuria naudodamiesi galimybę kaupti, saugoti ir viešinti sklaidai skirtus duomenis apie muziejuose saugomas vertybes bei juos teikti į kitas nacionalines ir tarptautines duomenų bazes turi visi Lietuvos muziejai.  Išsamiau >