Dailės darbo grupė

Lietuvos dailės muziejus

Dalia Tarandaitė, tapybos rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Margarita Matulytė, fotografijos rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Živilė Krupeckaitė, fotografijos rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Dalia Bernotaitė, liaudies meno rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Linas Bubnelis, taikomosios dailės rinkinio saugotojas-tyrinėtojas

Regina Urbonienė, grafikos rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Ilona Mažeikienė, grafikos rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Jūratė Meilūnienė, taikomosios dailės rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Eglė Pinkutė, taikomosios dailės rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Gražina Gurnevičiūtė, taikomosios dailės rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Rima Rutkauskienė, tapybos rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Elona Lubytė, skulptūros rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Kristina Jokubavičienė, Prano Domšaičio galerijos vedėja

Julija Mušinskienė, vyr. metodininkė

Jūratė Senvaitienė, direktoriaus pavaduotoja restauravimui

Daiva Beliūnienė, liaudies meno rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Žydrė Petrauskaitė, liaudies meno rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystėsvaldovų rūmai

Dalius Avižinis, Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas

 

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Nijolė Adomavičienė, vyr. fondų saugotoja

Virginija Kirvelienė, grafikos skyriaus rinkinio saugotoja

Tadas Stelmokas, grafikos skyriaus rinkinio saugotojas

Jurga Valatkaitė, liaudies meno rinkinio saugotoja

Janina Savickienė, liaudies meno skyriaus vadovė

Gražina Daunienė, liaudies meno rinkinio saugotoja

Inga Nenienė, A. ir P. Galaunių namų rinkinio saugotoja

Violeta Krištopaitytė, vaizduojamosios dailės skyriaus muziejininkė

Edita Šedbaraitė, vaizduojamosios dailės skyriaus vadovė

Reda Stuinienė, taikomosios dailės rinkinio saugotoja

Rita Kišonienė, taikomosios dailės rinkinio saugotoja

Rita Škiudienė, Istorinės LR prezidentūros Kaune rinkinio saugotoja

 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Živilė Ambrasaitė, Dailės skyriaus muziejininkė

 

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Odeta Stripinienė, Dailės skyriaus vedėja

 

Trakų istorijos muziejus

Irena Senulienė, vyr. rinkinių saugotoja

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Janina Karosevičiūtė, vyr. rinkinių saugotoja

 

Šilutės muziejus

Roza Šikšnienė, direktorė

 

Žemaičių muziejus „Alka“

Marina Petrauskienė, Fototekos vedėja

Zita Dargaitė, direktoriaus pavaduotoja

 

Druskininkų miesto muziejus

Roma Dusevičienė, vyr. rinkinių saugotoja

 

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

Dr. Rimvydas Laužikas, strateginės veiklos prodekanas