ATHENA projekto partneriai susitiko Budapešte

2012 m. lapkričio 22–23 d. Budapešte esančiame Petőfi literatūros muziejuje įvyko septintasis ATHENA partnerių plenarinis susitikimas. Lietuvos dailės muziejui atstovavo filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras administratorė Giedrė Stankevičiūtė, atsakinga už tarptautinius ryšius.

Andres Uueni nuotr. Andres Uueni nuotr. Andres Uueni nuotr.

Susitikimo pradžioje „Europeanos“ atstovė Lizzy Komen pristatė „Europeanos“ naujienas. Ši Europos kultūros paveldo skaitmeninė biblioteka didėja kasdien – spalio mėnesį sukurtos dvi virtualios parodos („Art Nouveau“ ir „Skaitanti Europa“), lapkričio mėnesį pasiektas 14 mln. objektų skaičius. „Europeanos“ lankytojų skaičius taip pat nuolat auga – 2010 m. joje jau apsilankė 1 mln. interneto vartotojų. Portalo kūrėjai rūpinasi, kad kultūros paveldas visuomenę pasiektų per mobiliuosius įrenginius (išmaniuosius telefonus) bei socialinius tinklus. Kūriniai, kuriems negalioja autorių teisių apsauga, nuo šiol „Europeanoje“ žymimi viešojo naudojimo žyme (Public Domain mark).

Septynių ATHENA projekto darbo grupių vadovai savo pranešimuose kalbėjo apie pastarųjų 4 mėnesių darbo rezultatus ir iki projekto pabaigos likusius padaryti darbus. Buvo pristatytas intelektinės nuosavybės teisių vadovas, kurį netrukus bus galima naudoti internete bei išsiversti į gimtąją kalbą. Taip pat kalbėta apie terminologijos sistemų pateikimą SKOS formatu ir bendro ATHENA tezauro kūrimą. Akcentuotas kultūros vertybių geografinės vietovės nustatymas naudojant geografinę informacinę sistemą (GIS), kuris palengvintų vartotojams tam tikroje vietovėje esančių muziejų kolekcijų paiešką.

Antros susitikimo dienos pabaigoje įvyko „Michael Culture“ asociacijos mokymai „Pažangios viešos paslaugos skaitmenintam kultūros paveldui“. Asociacija siekia muziejų bendruomenę supažindinti su naujausiomis ir pažangiausiomis technologijomis, kurios gali būti panaudotos kultūros paveldui skleisti. Mokymų metu pristatytas multimedijos mobilus įrenginys „Heritage Experience“, inovacijų laboratorijos „Kitchen Budapest“ veikla, kalbėta apie žiniatinklio ateitį ir naujoves.

Susitikime kalbėta ir apie ATHENA projekto tęsinį – nuo 2011 m. balandžio mėnesio pradedamą „Linked Heritage“ projektą, kurio pagrindinis tikslas bus muziejų skaitmeninto turinio teikimas „Europeanai“. Be to, buvo aptarta neseniai prasidėjusių projektų DC-NET („Digital Cultural Heritage Network“) ir „Indicate“ eiga.

Susitikimas naudingas norint išspręsti problemas, kylančias teikiant turinį per ATHENA teikimo sistemą ir LIDO („Lightweight Information Describing Objects“) įrankį. „Europeanos“ atstovės aptarė turinio pateikimo ir peržiūros „Europeanoje“ klausimus, konsultavo. Buvo keičiamasi patirtimi, bendraujama su kolegomis iš kitų muziejų ir kultūros institucijų, tad gauta naudingos informacijos apie pažangiausias technologijas, naujus projektus ir skaitmeninimo perspektyvas.

Europinio masto projektas ATHENA, kurio tikslas pateikti „Europeanai“ muziejų saugomo kultūros paveldo skaitmenintus objektus, juda link pabaigos. Projekto uždarymas numatytas 2011 m. balandį, tad likusius penkis mėnesius dar laukiama projekte dalyvaujančių muziejų ir naujų turinio tiekėjų indėlio į skaitmeninę Europos biblioteką. Šiuo metu per ATHENA projektą „Europeanai“ jau pateikta 1,8 mln. suskaitmentų objektų ir dar 2,5 mln. eksponatų jai bus perduota artimiausiu metu išsprendus technines problemas.

Giedrė Stankevičiūtė, LM ISC LIMIS administratorė, atsakinga už tarptautinius ryšius