„Athena“ mokomasis seminaras apie LIDO

2010 m. sausio 21–22 d. Berlyne (Vokietija) Konrado Zuse’o informacinių technologijų centre (Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin)  įvyko ATHENA projekto mokomasis seminaras, kurio tikslas buvo šio projekto dalyvius supažindinti su LIDO (Lightweight Information Describing Objects) standarto struktūra, paskirtimi ir panaudojimo galimybėmis. Taip pat vyko mokymai, per kuriuos aiškinta, kokius laukus pasirinkti susiejant turimus XML failus su LIDO standarte esančiais laukais ir kaip juos susieti. Pristatytas įrankis, kuriuo naudojantis duomenys bus teikiami į „Europeaną“.

Į seminarą atvyko ATHENA projekto dalyviai iš visos Europos. Lietuvos dailės muziejaus filialui Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras atstovavo sistemos inžinierius Ernestas Adomaitis.

Pirmąją seminaro dieną buvo pristatytas LIDO standartas ir jo panaudojimo galimybės, pateikta jo struktūra. LIDO – tai duomenų telkimo schema (angl. harvesting), todėl ji nėra tinkama naudoti kaip rinkinių apskaitos pagrindas. Ši schema skirta pristatyti metaduomenis organizacijos rinkinių duomenų bazėje, portaluose ir tokiuose telkiniuose kaip „Europeana“. LIDO standartas neskirtas įrašams apie eksponatų skolinimąsi arba įsigijimą. Šio standarto pranašumas – įvairios aprašomosios informacijos apie muziejų eksponatus palaikymas.

Duomenų telkimo schema LIDO pasirinkta tam, kad būtų labiau atkreiptas dėmesys į interneto reikšmingumą muziejuose ir būtinybę integruoti duomenis į jungtinius katalogus bei portalus tam, kad būtų palengvinta išteklių paieška kolekcijose ir įvairiuose sektoriuose (archyvuose, bibliotekose, muziejuose). LIDO standarto pasirinkimą lėmė ir tai, kad jis yra patogus instrumentas teikti pagrindinius duomenis apie muziejų eksponatus iš skirtingų rinkinių, eksponatų klasių, duomenų struktūrų, programinės įrangos sistemų.

Seminaro dalyviai pasidalino savo šalių skaitmeninimo patirtimi. Pristatymų metu buvo aptartas kiekvienas LIDO standarto laukas ir jame saugoma informacija. Pateikta pavyzdžių, kurie leido geriau suprasti, kaip metaduomenys susiejami su LIDO standartu. Po to vyko praktinis užsiėmimas, kurio metu seminaro dalyviai patys pabandė susieti savo metaduomenis su LIDO standartu. Baigiantis pirmajai seminaro dienai pristatytas įrankis, kurį naudojant metaduomenys susiejami su LIDO standartu ir informacija pateikiama į „Europeaną“. Taip pat vyko diskusijos, buvo aptariamas kiekvienas pristatymas ir teikiami pasiūlymai.

Antrosios seminaro dienos pagrindinis tikslas buvo naudojantis sukurtu įrankiu susieti iš sistemos gautus metaduomenis. Seminaro dalyviams suteikta pagrindinė informacija apie įrankį ir jo veikimą. Po to dalyviai apmokyti dirbti naudojant šį įrankį.

Mokomojo seminaro metu buvo užmegzti ryšiai su kitų Europos valstybių skaitmeninimo ekspertais. Gauta naujos informacijos apie ATHENA projektą. Įgytos žinios bus naudingos ateityje.

Seminarą organizavo ATHENA projektą koordinuojanti grupė.

 

Ernestas Adomaitis,
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro
Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus sistemos inžinierius