Aplankykite muziejų neišeidami iš namų

Šaltinis: „Telšių žinios”, http://tzinios.lt/aplankykite-muzieju-neiseidami-is-namu/, teksto autorė Loreta Norvaišienė. Paskelbta 2015 11 17

Šiemet Žemaičių muziejus „Alka“ sudarė sąlygas suskaitmeninti ir pristatyti visuomenei dalį eksponatų iš Etninės kultūros ir Istorijos – ikonografijos rinkinių.

Visiems įprasta, jog muziejus yra visuomenei tarnaujanti ir jos bei gamtos raidą atspindinti vieša, pastovi kultūros įstaiga, kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes. Lankytojai, atvykę į muziejų, susipažįsta su įrengtomis nuolatinėmis ekspozicijomis bei trumpalaikėmis teminėmis parodomis. Tačiau apžiūrėdami ekspozicijas ne visi susimąsto, kad eksponuojama būna tik apie dešimtadalis viso muziejuje sukaupto kultūros paveldo lobyno. Tai sąlygoja eksponatų skaičiaus gausa ir ekspozicijoms skiriamos vietos muziejuose stoka, eksponatų būklė, unikalumas, vertė, tiražas. Eksponatai, nepatekę į ekspozicijų sales, yra saugomi muziejaus fonduose, kuriuose paprastai pasižvalgyti mes neturime galimybės.

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS) šiuo metu vienija 90 Lietuvos respublikinių ir nacionalinių muziejų. Vienas skaitmeninimo ir publikavimo LIMIS sistemoje prioritetų yra nykstančių, unikalių eksponatų ir informacijos apie juos perkėlimas į skaitmeninę formą, pasitelkiant šiuolaikines kompiuterines technologijas, informacijos viešinimas. Šioje informacinėje sistemoje muziejai visuomenei jau pateikė apie 126 000 eksponatų aprašų su skaitmeniniais vaizdais (nuotraukomis). Tokiu būdu į elektroninę erdvę pamažu persikelia eksponatų rinkiniai, sudarydami sąlygas lankytojui neišeinant iš namų apsilankyti muziejų fonduose, jų pagrindu sukurtas virtualias parodas apžiūrėti patogiu laiku ir patogioje vietoje.

Žemaičių muziejus „Alka“, turintis gausų kultūros paveldo lobyną, nuolat vykdo eksponatų skaitmeninimo ir viešinimo veiklas: LIMIS publikuojama per 2 000 eksponatų aprašų ir jų skaitmeninių vaizdų (nuotraukų). Šiemet suskaitmeninta dar 300 eksponatų, sukurta apie 420 skaitmeninių vaizdų iš Etninės kultūros ir Istorijos – ikonografijos rinkinių. Paminėtina muziejuje saugoma daugiau nei šimto rankšluostinių kolekcija, rankraščiai ir spausdiniai, kiti eksponatai, iliustruojantys liaudies meno grožį, menantys Žemaitijos ir Lietuvos praeitį.

LIMIS publikuojama informacija, skirta visiems besidomintiems savojo krašto istorija, gali padėti ir kaip metodinė priemonė ugdomojoje veikloje. Sisteminant skaitmeninius vaizdus, sukurtos virtualios parodos „Liaudies meno turtai Žemaičių muziejuje „Alka“ ir „Rankšluostinės“. Visus, pageidaujančius Žemaičių muziejaus „Alka“ eksponatus apžiūrėti neišeinant iš namų, kviečiame jungtis per muziejaus interneto svetainę www.muziejusalka.lt, rinktis informacinius skydelius „LIMIS“, „Eksponatai, kuriuos verta pamatyti“ arba jungtis tiesiogiai www.limis.lt, http://parodos.emuziejai.lt ir sekti nuorodas. Socialinių tinklų narių patogumui visa informacija publikuojama muziejaus facebook paskyroje.