2015 m. spalio 29 d., lapkričio 5 d. ir lapkričio 11 d. Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centras surengė mokymus „Šiaulių regiono muziejininkų kvalifikacijos kėlimas: muziejinių vertybių skaitmeninimo procesų integravimas į praktinę muziejinę veiklą“

2015 m. spalio 29 d., lapkričio 5 d. ir lapkričio 11 d. Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centras surengė mokymus „Šiaulių regiono muziejininkų kvalifikacijos kėlimas: muziejinių vertybių skaitmeninimo procesų integravimas į praktinę muziejinę veiklą“, kuriuose dalinosi praktine ir teorine patirtimi pritaikant LIMIS skaitmeninius įrankius muziejinių vertybių apskaitoje, eksponatų vertinime, rinkinių valdyme ir suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidos srityje.

Mokymai vyko Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 140, Šiauliai).

PROGRAMA

2015 m. spalio 29 d., lapkričio 11 d.
„Kompiuterinė muziejinių vertybių apskaita ir praktinis muziejinių vertybių skaitmeninimas“

9:00 – 9:45 Registracija

9:45 – 10:00 Mokymų pradžia, darbotvarkės apžvalga

10:00 – 10:30 Muziejinių vertybių kompiuterinės apskaitos vykdymas, naudojantis LIMIS sistema (Šiaulių „Aušros“ muziejaus vyr. fondų saugotoja Viktorija Lozaitienė, Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centro vedėja Vilija Ulinskytė-Balzienė).

10:30 – 12:00 Praktinis kompiuterinės apskaitos vykdymas LIMIS sistemoje: pirminė apskaita,  eksponatų vertinimas,  eksponatų inventorinimas (Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centro vyriausioji metodininkė Teklė Tomkutė-Vaičiulienė)

12:00 – 13:00 Pietų pertrauka

13:00 – 13:30 Fototekos ir archyvo vertybių apskaita LIMIS sistemoje (Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centro vyriausioji metodininkė Teklė Tomkutė-Vaičiulienė)

13:30 – 14:00 Autorių teisių klausimai muziejinių vertybių skaitmeninimo procese (Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centro vedėja Vilija Ulinskytė-Balzienė)

14:00 – 14:30 Restauratorių dalyvavimas skaitmeninimo procese (Šiaulių „Aušros“ muziejaus restauravimo centro vedėja Vita Andrulienė)

14:30 – 14:50 Kavos pertraukėlė

14:50 – 16:00 Praktinis muziejinių vertybių skaitmeninimas. Probleminių situacijų aptarimas.

16:00 – 16:30 Klausimai, diskusijos

 

2015 m. lapkričio 5 d.
„Kultūros paveldo sklaida: galimybės ir įgyvendinimas“

9:00 – 9:45 Registracija

9:45 – 10:00 Mokymų pradžia, darbotvarkės apžvalga

10:00 – 11:00 Skaitmeninto kultūros paveldo sklaida ir integravimas į visuomenės gyvenimą: nacionaliniai ir tarptautiniai projektai

11:00 – 12:00 Inovatyvių suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidos priemonių pristatymas (MOVIO, CityQuest, SchoolTrip, eCultureMap, Urban Explore) (Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centro vyriausioji metodininkė Teklė Tomkutė-Vaičiulienė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėja, Athena Plus projekto koordinatorė Jovita Vilimaitienė)

12:00 – 13:00 Pietų pertrauka

13:00 – 14:00 Praktinis seminaras: mokymasis kurti virtualius pasakojimus su MOVIO virtualių parodų kūrimo įrankiu (Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėja, Athena Plus projekto koordinatorė Jovita Vilimaitienė)

14:00 – 15:30 Šiaulių „Aušros“ muziejaus sukurtų skaitmeninių produktų, naudojantis inovatyviomis kultūros paveldo sklaidos priemonėmis, praktinis pristatymas-ekskursija

15:30 –16:00 Klausimai, diskusijos

Mokymų akimirkos:
2015 m. spalio 29 d.
2015 m. lapkričio 5 d.

Asmuo ryšiams:
Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centro muziejininkė-vyresnioji specialistė Teklė Tomkutė-Vaičiulienė, tel. (8 41) 52 43 96, limis@ausrosmuziejus.lt.