2013 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas!

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skelbia 2013 m. „Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis“ paraiškų priėmimą. Paraiškos priimamos iki 2013 m. kovo 20 d., 17 valandos.

Dalinis finansavimas gali būti skiriamas:

  • renginiams, meninei ir kultūrinei veiklai, garso, vaizdo, informavimo priemonių sukūrimui, internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą), propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą,  atgaivinimą, pažinimą, sklaidą;
  • leidybai: šviečiamiesiems, pažintiniams-informaciniams, moksliniams-informaciniams, enciklopedinio pobūdžio leidiniams, mokslinėms studijoms, monografijoms, specialiajai profesinei literatūrai.

 

Daugiau informacijos rasite internetiniu adresu http://www.kpd.lt/lt/dalinis_projektu_finansavimas.