Aktualijos

Įgyvendintas projektas „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“

Lietuvos dailės muziejuje (toliau – LDM) veikiantis Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau – LIMIS centras) nuo pat jo įkūrimo 2009 m. nuolat įgyvendina muziejininkų, dirbančių skaitmeninimo srityje, kvalifikacijos kėlimo programas bei organizuoja mokymus. 2016 m. ši veikla buvo tęsiama įgyvendinant projektą „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba. Išsamiau >


Įgyvendintas projektas „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“

2016 m. gruodžio mėnesį užbaigtas įgyvendinti 2016 m.  Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) projektas „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“. Jis buvo tęstinio, jau antrus metus įgyvendinamo projekto „Mobilios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“ dalis. Išsamiau >


Nuotolinė paskaita „Elektroninės informacijos sauga: dokumentų apžvalga ir praktiniai patarimai LIMIS naudotojams“

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2016 m. gruodžio 20 d. surengė nuotolinę paskaitą „Elektroninės informacijos sauga: dokumentų apžvalga ir praktiniai patarimai LIMIS naudotojams“. Paskaitos metu buvo aptariami svarbiausi elektroninės informacijos saugą reglamentuojantys Lietuvos teisės aktai, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) dokumentai, pateikiami praktiniai patarimai bei rekomendacijos LIMIS duomenų tvarkytojams ir interneto naudotojams.  Išsamiau >


Parodoje – skaitmeninti Lietuvos Nepriklausomybės kelio liudijimai

Muziejai kviečia susipažinti su nauja mobilia stendų paroda, kurioje panaudotas skaitmeninis turinys, sukurtas šiais metais muziejams įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos remiamą projektą „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“. Parodoje – 23 mobilūs stendai, kiekviename iš jų – vis kita Lietuvos Nepriklausomybės kelią iliustruojanti istorija. Išsamiau >


Projektas „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras pradeda įgyvendinti projektą „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“.
Šio projekto metu bus organizuojami išvažiuojamieji seminarai į Vilnijos krašte veikiančius muziejus. Projekto tikslas – kelti muziejų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant muziejus aktyviau įsijungti į kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas, sudaryti galimybes krašto bendruomenei, naudojantis naujausių informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, gauti aktualią informaciją apie muziejuose sukauptus ir saugomus kultūros paveldo objektus, taip pat padėti muziejams nuskenuoti ir nufotografuoti atrinktus muziejų eksponatus. Išsamiau >


Lietuvos nepriklausomybės kelias. Renkame, skaitmeniname, viešiname dokumentinį paveldą, liudijantį mūsų valstybės istoriją (XIX a. pab. – 2016 m.)

2016 02 12

Lietuvos muziejai kviečia šalies gyventojus, kolekcininkus, institucijas ir organizacijas atverti savo archyvus ir sudaryti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentiniu paveldu, liudijančiu Lietuvos valstybės kūrimą ir stiprinimą nuo XIX a. pab. iki 2016 metų. Raginame sudaryti galimybes šiuos kultūros paveldo objektus suskaitmeninti (nufotografuoti, nuskenuoti, aprašyti, įtraukti į duomenų bazes) ir paviešinti. Išsamiau >


Kvietimas dalyvauti mokymuose

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) informuoja, kad 2016 m. bus vykdomi muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS, muziejuose saugomų objektų fotografavimo mokymai ir skaitmeninių vaizdų tvarkymo bei parengimo archyvavimui mokymai. Išsamiau >


2016 m. sausio 21 d. surengtas nuotolinis seminaras projekto „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“ dalyviams

Lietuvos dailės muziejaus filialas LM ISC LIMIS, 2015 m. įgyvendindamas projektą „Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams“, įsigijo nuotolinių mokymų sistemą „SMART Bridgit“ ir pradeda ją naudoti.
Sausio 21 d., ketvirtadienį, nuo 9 iki 10 val. surengtas pirmasis nuotolinio mokymo seminaras. Jis skirtas muziejams, pateikusiems patvirtinimą, kad dalyvaus 2016 m. LM ISC LIMIS inicijuotame projekte „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“.  Išsamiau >


Įgyvendintas projektas „Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams“

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2015 m. įgyvendino skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektą „Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams“.
Vykdant jį buvo siekiama LDM filiale LM ISC LIMIS įkurti interaktyvią mokymo klasę, kurioje mokymus, seminarus kultūros atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų), mokyklų specialistams, moksleiviams, studentams bei senjorams ir neįgaliesiems būtų galima vykdyti naudojant naujausią šiuolaikinę kompiuterinę ir programinę įrangą. Išsamiau >


Antrasis Europeanos asociacijos darbo grupės “Connecting Networks for collaborating and information sharing“ susitikimas

2015 m. spalio 8 d. Serbijos nacionalinėje bibliotekoje Belgrade vyko Europeanos asociacijos darbo grupės „Connecting Networks for collaborating and information sharing“ („Atminties institucijų tinklų sujungimas bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija“) antrasis susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos muziejų informavimo, skaitmeninimo ir LIMIS centro (LM ISC LIMIS) LIMIS duomenų saugos įgaliotinis Donatas Snarskis. Išsamiau >