Muziejai kviečia susipažinti su nauja mobilia stendų paroda, kurioje panaudotas skaitmeninis turinys, sukurtas šiais metais muziejams įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos remiamą projektą „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“. Parodoje – 23 mobilūs stendai, kiekviename iš jų – vis kita Lietuvos Nepriklausomybės kelią iliustruojanti istorija. Išsamiau…

Kviečiame registruotis į muziejininkų mokymus 2017 metais

2017-01-11

Kviečiame registruotis į muziejininkų, dirbančių ar besirengiančių dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse, mokymus. Jie vyks 2017 m. sausio – gruodžio mėnesiais. Mokymai orientuoti į muziejininkus, kuriems dar neteko susidurti su skaitmeninimo veikla.
Mokymai vyks pagal Lietuvos kultūros tarybos programos „Kvalifikacijos kėlimas“ projektą „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, mokymai“.
Daugiau...


Projektas „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“

2017-01-09

Lietuvos dailės muziejaus (LDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2017 m. pradeda įgyvendinti projektą „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“. Projekto metu 22 muziejuose bus fotografuojami ir skenuojami eksponatai, susiję su Lietuvos valstybės atkūrimu ir valstybingumo įtvirtinimu. Sukurtas skaitmeninis turinys bus pateikiamas į Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) duomenų bazę, paskelbiamas portale www.limis.lt, pateikiamas į Lietuvos nacionalinį kultūros paveldo portalą www.epaveldas.lt ir į pagrindinį Europos kultūros paveldo portalą www.europeana.eu. Daugiau...


Daugėja Lietuvos muziejų objektų Europos ir Lietuvos kultūros paveldo portaluose

2017-01-03

2016 m. svarbiausiam Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“ (www.europeana.eu) iš viso Lietuvos muziejai pateikė duomenis (sklaidai skirtus metaduomenis, susietus su kultūros paveldo objektus identifikuojančiomis skaitmeninėmis bylomis) apie 6 997 muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus. Į pagrindinį nacionalinį  kultūros paveldo portalą „ePaveldas“ (www.epaveldas.lt) tokių duomenų buvo pateikta apie 9 986 kultūros paveldo objektus. Daugiau...


Naujas leidinys! „Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2016“

2017-01-02

Leidinys (seminarų dalomoji medžiaga), skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse.
Leidinį parengė Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“.  Daugiau...


Įgyvendintas projektas „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“

2016-12-23

Lietuvos dailės muziejuje (toliau – LDM) veikiantis Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau – LIMIS centras) nuo pat jo įkūrimo 2009 m. nuolat įgyvendina muziejininkų, dirbančių skaitmeninimo srityje, kvalifikacijos kėlimo programas bei organizuoja mokymus. 2016 m. ši veikla buvo tęsiama įgyvendinant projektą „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba. Daugiau...


Įgyvendintas projektas „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“

2016-12-19

2016 m. gruodžio mėnesį užbaigtas įgyvendinti 2016 m.  Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) projektas „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“. Jis buvo tęstinio, jau antrus metus įgyvendinamo projekto „Mobilios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“ dalis. Daugiau...


Nuotolinė paskaita „Elektroninės informacijos sauga: dokumentų apžvalga ir praktiniai patarimai LIMIS naudotojams“

2016-12-14

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2016 m. gruodžio 20 d. surengė nuotolinę paskaitą „Elektroninės informacijos sauga: dokumentų apžvalga ir praktiniai patarimai LIMIS naudotojams“. Paskaitos metu buvo aptariami svarbiausi elektroninės informacijos saugą reglamentuojantys Lietuvos teisės aktai, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) dokumentai, pateikiami praktiniai patarimai bei rekomendacijos LIMIS duomenų tvarkytojams ir interneto naudotojams.  Daugiau...


Nuotolinės paskaitos „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai“ vaizdo įrašas

2016-12-07

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras lapkričio 29 d. surengė 2 nuotolines paskaitas „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai“, kurioje pristatyti svarbiausi tarptautiniai bei nacionaliniai standartai ir teisiniai dokumentai, susiję su atminties institucijų skaitmeninimo veikla.  Daugiau...


Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentams pažintinės paskaitos apie LIMIS centro veiklą

2016-12-01

Spalio 25 d., spalio 28 d. lapkričio 4 d., lapkričio 8 d. ir lapkričio 24 d.  LIMIS centre paskaitų klausėsi Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto I kurso Kultūros informacijos ir komunikacijos studijų programos ir Kūrybos komunikacijos studijų programos studentai bei III kurso Kultūros informacijos ir komunikacijos studijų programos studentai. Daugiau...


Mokymai „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio atsiradimo iki statuso suteikimo“

2016-11-29

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamentas 2016 m. gruodžio 6 d. surengė mokymus „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio atsiradimo iki statuso suteikimo“. Mokymų tikslas – supažindinti su nenustatytų teisių turėtojų kūriniais ir jų naudojimo sąlygomis bei pristatyti Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazę. Daugiau...