Lietuvos muziejai kviečia šalies gyventojus, kolekcininkus, institucijas ir organizacijas atverti savo archyvus ir sudaryti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentiniu paveldu, liudijančiu Lietuvos valstybės kūrimą ir stiprinimą nuo XIX a. pab. iki 2016 metų. Raginame sudaryti galimybes šiuos kultūros paveldo objektus suskaitmeninti (nufotografuoti, nuskenuoti, aprašyti, įtraukti į duomenų bazes) ir paviešinti. Išsamiau…

Kultūros institucijos kviečia iš naujo atrasti Europos dailės istoriją skaitmeninėje erdvėje

2016-04-26

28 Europos Sąjungos valstybių (tarp jų ir Lietuvos) bei Norvegijos kultūros ministerijos ir atminties institucijos, bendradarbiaudamos tarpusavyje ir su skaitmeninio kultūros paveldo platforma „Europeana“, atrinko per 300 meno kūrinių į unikalią kolekciją, padedančią pažinti Europos dailės istoriją.
Nuo Polio Gogeno „Taičio moterų“ (Paul Gauguin, Femmes de Tahiti) iki rumunų tapytojo Štefano Lukiano „Kiažnos gluosnių“ (Ștefan Luchian, Sălciile de la Chiajna)… Kolekcija „Europeana 280“ apima unikalius, žymius ir ne taip gerai pažįstamus suskaitmenintus kūrinius, reprezentuojančius įvairias dailės kryptis – nuo renesanso iki kubizmo. Ši internetu pasiekiama išskirtinė kolekcija yra dalis platesnės kampanijos, siekiančios supažindinti Europos gyventojus su jų dailės paveldu, sudominti juo bei atskleisti bendras Europos šaknis. Daugiau...


Kur ieškoti informacijos apie muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus?

2016-04-11

Tiems, kas internete tikslingai ieško informacijos apie muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus, tikriausiai atsakyti į šį klausimą jau kuris laikas nėra sudėtinga. Be abejo, tai Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) viešoji prieiga internete – www.limis.lt. Šiame portale nuo 2013 m. yra viešinamas muziejų sukurtas ir į LIMIS duomenų bazes pateiktas skaitmeninis turinys apie skaitmenintas muziejuose saugomas vertybes (eksponatus, muziejų archyvuose, bibliotekose, fototekose, audiotekose, videotekose saugomus kultūros paveldo objektus). Čia galima rasti sklaidai skirtus minėtų kultūros paveldo objektų aprašus ir su jais susietus šiuos objektus identifikuojančius skaitmeninius vaizdus. Daugiau...


Projektas „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“

2016-02-19

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras pradeda įgyvendinti projektą „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“.
Šio projekto metu bus organizuojami išvažiuojamieji seminarai į Vilnijos krašte veikiančius muziejus. Projekto tikslas – kelti muziejų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant muziejus aktyviau įsijungti į kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas, sudaryti galimybes krašto bendruomenei, naudojantis naujausių informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, gauti aktualią informaciją apie muziejuose sukauptus ir saugomus kultūros paveldo objektus, taip pat padėti muziejams nuskenuoti ir nufotografuoti atrinktus muziejų eksponatus. Daugiau...


Muziejininkų mokymai 2016 metais

2016-02-15

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2016 m. tęsia muziejininkų mokymus kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje. Šiais metais organizuojami muziejuose saugomų objektų fotografavimo mokymai, skaitmeninių vaizdų tvarkymo bei parengimo archyvavimui mokymai ir mokymai dirbti su LIMIS. Taip pat bus surengti nuotoliniai mokymai, kuriuose bus pristatyti naujausi tarptautiniai bei nacionaliniai standartai  ir teisiniai dokumentai, susiję su atminties institucijų skaitmeninimo veikla.
Mokymai vyksta pagal Lietuvos kultūros tarybos programos „Kvalifikacijos kėlimas“ projektą „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“. Daugiau...


Rijksmuseum (Nyderlandų Valstybinis muziejus Amsterdame) šalina rasiškai užgaulius skaitmenintų meno kūrinių pavadinimus ir aprašymus

2016-02-01

Dienraštis „The New York Times“ praneša, kad Amsterdame įsikūręs Nyderlandų Valstybinis muziejus – Rijksmuseum – šiuo metu imasi koreguoti užgaulius skaitmenintų meno kūrinių pavadinimus ir aprašymus 220 tūkst. eksponatų kolekcijoje. Žodžius, kuriuos europiečiai seniau vartodavo apibūdindami kitas tautas ar žmones, pavyzdžiui, „negras“, „indėnas“, „nykštukas“, pakeis mažiau rasiškai žeidžianti terminologija. Daugiau...


Kvietimas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“

2016-01-28

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas 2016 m. birželio 9–10 dienomis organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“. Konferencijos tikslas – aptarti šiuolaikinių komunikacijos ir informacijos tyrimų problematiką, surengti diskusiją aktualiomis šiai mokslų krypčiai ir šakoms temomis. Daugiau...


Nauja paslauga kultūros paveldo objektų skaitmenintojams – elektroninės mokymų programos

2016-01-19

2015 m. Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS (LM ISC LIMIS) centro iniciatyva buvo sukurtos elektroninės mokymo programos. Kiekvieną programą sudaro atskiros temos apie kultūros objektų fotografavimą, skenavimą, vaizdų apdorojimą Adobe Photoshop programa, eksponatų įvedimą į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), klasifikatorių, apskaitos aktų tvarkymą, autorių teises, saugomų kūrinių naudojimą ir kt. Pateikiama tekstinė informacija gausiai iliustruojama pavyzdžiais, papildoma vaizdo-garso įrašais. Daugiau...


Niujorko viešoji biblioteka atveria savo skaitmenintus lobynus

2016-01-19

Nuo sausio mėn. galime laisvai naudotis daugiau nei 180 tūkst. Niujorko viešosios bibliotekos skaitmenintų vaizdų. Šiems aukštos rezoliucijos istoriniams dokumentams suteiktas public domain statusas leidžia interneto naudotojams juos nemokamai peržiūrėti, jais dalintis ir juos pakartotinai naudoti savo reikmėms. Daugiau...


2016 m. sausio 21 d. surengtas nuotolinis seminaras projekto „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“ dalyviams

2016-01-19

Lietuvos dailės muziejaus filialas LM ISC LIMIS, 2015 m. įgyvendindamas projektą „Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams“, įsigijo nuotolinių mokymų sistemą „SMART Bridgit“ ir pradeda ją naudoti.
Sausio 21 d., ketvirtadienį, nuo 9 iki 10 val. surengtas pirmasis nuotolinio mokymo seminaras. Jis skirtas muziejams, pateikusiems patvirtinimą, kad dalyvaus 2016 m. LM ISC LIMIS inicijuotame projekte „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“.  Daugiau...


Įgyvendintas projektas „Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams“

2015-12-14

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2015 m. įgyvendino skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektą „Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams“.
Vykdant jį buvo siekiama LDM filiale LM ISC LIMIS įkurti interaktyvią mokymo klasę, kurioje mokymus, seminarus kultūros atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų), mokyklų specialistams, moksleiviams, studentams bei senjorams ir neįgaliesiems būtų galima vykdyti naudojant naujausią šiuolaikinę kompiuterinę ir programinę įrangą. Daugiau...