Muziejai kviečia susipažinti su nauja mobilia stendų paroda, kurioje panaudotas skaitmeninis turinys, sukurtas šiais metais muziejams įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos remiamą projektą „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“. Parodoje – 23 mobilūs stendai, kiekviename iš jų – vis kita Lietuvos Nepriklausomybės kelią iliustruojanti istorija. Išsamiau…

Kviečiame registruotis į muziejininkų mokymus 2019 metais

2019-01-14

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras kviečia registruotis į muziejininkų, dirbančių ar besirengiančių dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse, mokymus. Daugiau...


Naujas leidinys. „Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2017–2018“

2018-12-06

Leidinys skirtas muziejų ir kitų atminties institucijų darbuotojams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos, kompiuterizuotos eksponatų apskaitos srityse.
Leidinį parengė Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, 2017–2018 m. įgyvendindamas projektą „Muziejininkų dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityse, mokymai“. Daugiau...


Kvietimas užpildyti anketą dėl paslaugų suteikimo 2019 metais

2018-11-26

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) rengia 2019 m. skaitmeninimo paslaugų planą. Parengta Skaitmeninimo paslaugų tyrimo anketa, kuria siekiama nustatyti skaitmeninimo paslaugų poreikius. Išanalizavus gautas anketas, bus sudarytas paslaugų planas ir grafikas. Tuo atveju, jei gavus muziejų pateiktą informaciją paaiškėja, kad vienam ar kitam muziejui paslaugas operatyviau suteikti gali kuris nors vienas regioninis muziejų skaitmeninimo kompetencijos centras, susisiekiama su to centro darbuotoju ir aptariamos paslaugų suteikimo galimybės regioniniame skaitmeninimo kompetencijos centre. Daugiau...


Pradedamas įgyvendinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“

2018-07-26

2018 m. liepos 10 d. Lietuvos dailės muziejus ir VšĮ  Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projekto „Virtualus muziejus“ (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004) administravimo ir finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“.  Daugiau...


Kvietimas dalyvauti tarptautiniuose nuotoliniuose mokymuose

2018-07-26

Muziejų specialistai, studentai ir besidomintys muziejininkyste kviečiami registruotis dalyvauti projekto „Mu.SA: Museum Sector Alliance“ organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose „Esminiai skaitmeniniai įgūdžiai muziejų specialistams“.  Daugiau...


Tarptautiniai skaitmeninės strategijos kūrimo ir įgyvendinimo mokymai muziejų specialistams

2018-06-22

Europos Komisijos programos „Creative Europe“ projektas „TRACES“ 2018 m. rugsėjo–lapkričio mėn. rengia tarptautinius skaitmeninės strategijos kūrimo ir įgyvendinimo mokymus, skirtus muziejų specialistams. Užsiėmimų tikslas – padėti muziejams įvaldyti skaitmenines technologijas, įgyti kompetencijas ir įgūdžius, reikalingus kuriant ir taikant į auditorijos ugdymą orientuotas skaitmenines strategijas. Daugiau...


Sukurtas skaitmeninio turinio naudojimo teisių ženklinimo žinynas ir priemonė

2018-05-09

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka sukūrė interneto platformą, skirtą kūrinių, gretutinių teisių objektų ir nesaugomų objektų teisėms identifikuoti ir ženklinti pagal „Creative Commons“ licencijas ir „Europeana“ teisių pareikštis. Daugiau...


Seime vyko diskusija „2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai: mūsų paveldas, kur praeitis sutinka ateitį“

2018-05-02

2018 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Kultūros komiteto ir Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuro organizuota diskusija „2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai: mūsų paveldas, kur praeitis sutinka ateitį“. Daugiau...


Muziejų sukurtas kultūros paveldo skaitmeninis turinys – nacionalinėje ir tarptautinėje virtualioje erdvėje

2018-01-31

2010–2012 m. sukūrus Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) – prieiga internete www.limis.lt, visiems Lietuvos muziejams susidarė galimybė jų sukurtą kultūros paveldo skaitmeninį turinį integruoti į nacionalinę ir tarptautinė virtualią erdvę. Sklaidai skirta informacija apie muziejuose suskaitmenintus eksponatus, kitus kultūros paveldo objektus (muziejų archyvuose, bibliotekose, audiotekose, videotekose, fototekose saugomas vertybes) viešinama LIMIS portale www.limis.lt, muziejų LIMIS elektroninių katalogų viešosiose prieigose (interneto svetainėse) ir yra eksportuojama į nacionalinio kultūros paveldo portalo „ePaveldas“ www.epaveldas.lt bei pagrindinio Europos kultūros paveldo portalo „Europeana“ www.europeana.eu duomenų bazes. Daugiau...


Skenavimo ir fotografavimo paslaugos muziejams 2018 metais

2018-01-17

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2018 m. teikia paslaugas Lietuvos muziejams, kurių pageidavimai buvo gauti 2017 m. pabaigoje. Šiemet skatiname muziejus naudotis mūsų centre esančia Mokymų klase ir patiems nusiskenuoti savo kultūros vertybes. Atvykusius muziejininkus apmokysime dirbti knygų skeneriu „Bookeye“, afišų skeneriu „Contex“ ir plokštuminiu skeneriu. Daugiau...