Apie LIMIS

 
 
 Projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ leidinys
Atsisiųsti>
Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos
lankstukas (*.pdf) ir
plakatas (*.pdf)
LMISCLIMIS_lankstukas_pav
Lankstinukas apie Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centrą
Atsisųsti>

2009 m. gegužės 20 d. Lietuvos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ ir patvirtino šios strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2013 m. planą, kuriame numatyta Lietuvos muziejuose įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS).

Organizuoti ir kuruoti šią veiklos sritį pavesta Lietuvos dailės muziejuje veikiančiam šio muziejaus filialui Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras.

Dokumentai:

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos nuostatai. Atsisiųsti >
2013 m. lapkričio 22 d. Nr. V.1-122.

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai. Atsisiųsti >
2015 m. gruodžio 7 d. Nr. V.1-98.

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) naudotojų administravimo taisyklės
2010 m. kovo 1 d. Nr. V-1-29.

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės
2010 m. kovo 1 d. Nr. V- 1-29.

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) veiklos tęstinumo valdymo planas
2010 m. kovo 1 d. Nr. V-1-29.

LIMIS tikslai:

  • naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, kompiuteriais bei ryšio priemonėmis kaupti duomenis apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus;
  • automatizuoti muziejų eksponatų apskaitą, ją tvarkyti ir valdyti vadovaujantis bendrais standartais;
  • sukurti bendro naudojimo klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus, duomenų bazes, kaupiančias teksto ir vaizdo bei kitą skaitmeninę informaciją apie eksponatus, jų priklausomybę, ir užtikrinti keitimąsi duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis;
  • teikti elektronines paslaugas, kuriomis naudodamasis vartotojas galėtų gauti informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus;
  • teikti duomenis visuomenei apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus mokymo bei mokslinių tyrimų tikslais;
  • teikti duomenis valstybės institucijoms apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus;
  • organizuoti Lietuvos muziejuose sukaupto kultūros paveldo pristatymą virtualiose Lietuvos ir užsienio šalių kultūros paveldo informacinėse sistemose.